Postup ke smazání Klienta a všech jeho osobních údajů je následující:

1. Označit veškeré složky a dokumenty v projektu/projektech spisu/spisech a smazat je.
Klikněte na první složku projekt/spis, podržte Shift, klikněte na poslední, na výběr klepněte pravým tlačítkem a zvolte Smazat:

2. Vejít do koše tohoto projektu/spisu a vysypat jej (tím dojde k fyzickému smazání dokumentů v úložišti i databázi):

3. Smazat všechny faktury a následně výkazy i náklady, které se týkají daného Klienta;

4. Odstranit všechny Projekty/Spisy daného Klienta;

5. Odstranit veškeré kontakty daného Klienta;

6. Odstranit Klienta.

Event. viz článek Jak smazat Klienta nebo Projekt/Spis?

K tématu ještě dvě poznámky:

  • odstranění ze záloh není technicky realizovatelné, ani není z hlediska GDPR vyžadováno

  • neposkytujeme žádné potvrzení s výjimkou tohoto postupu - z principu věci není možné dokázat neexistenci dat v databázi, nicméně proces máme nastaven (viz výše možnost vysypání koše, již jsme přidali při jedné z posledních aktualizací) a popsán v interním dokumentu

Did this answer your question?