Povězme si, jak má celý proces správně fungvat:

Otevření

1. V SingleCase otevřete požadovaný dokument ikonou tužky: 

...nebo pokud se po dvojkliku na dokument ocitnete v detailu dokumentu, použijte tlačítko OTEVŘÍT:

2. Soubor je poté na pozadí stažen do vašeho zařízení a otevřen v aplikaci asociované vaším operačním systémem s jeho typem, v našem příkladu v MS Word.

3. Pokud si jej pouze prohlédnete a zavřete beze změn, je následně z vašeho zařízení odstraněn.

Uložení

Pokud provedete úpravy, je třeba při jejich ukládání na kartě Soubor volit příkaz "Uložit", nikoliv "Uložit jako":

(Rovněž není radno v případě starých MS Office formátů používat volbu Soubor - Informace - Převést; dojde tím k přerušení spojení dokumentu se servisní aplikací).

...nebo samozřejmě můžete kliknout na ikonu diskety či potvrdit uložení souboru, když budete zavírat aplikaci křížkem:

Změny jsou poté uloženy do souboru a ten je servisní aplikaci nahrán zpět do SingleCase, kde bude označen jako nová verze dokumentu (k tomu poskytněte dostatek času a nevypínejte/neuspávejte zařízení bezprostředně poté, co Word uložil změny). Z vašeho zařízení je soubor následně odstraněn.

4. O úspěšném dokončení jste na závěr informování systémovou notifikací:

Pozn.: Je možné, že Windows zobrazí notifikaci až po prvním restartu od instalace servisní aplikace.

Did this answer your question?