Stane-li se vám, že upravujete dokument otevřený ze SingleCase a dojde k nečekanému přerušení, je dobré vědět, kde naleznete soubor, na němž jste pracovali, abyste zachránili svou práci.

Dohledání souboru s dokumentem

Pokud Váš software pro úpravu dokumentů (předpokládejme MS Word) postihne pád (a po opětovném spuštění obnoví dokument z posledního automaticky uloženého stavu), nebo si omylem uložíte výsledný soubor jinam, nezbývá než nahrát novou verzi dokumentu do SingleCase ručně.

Nejprve vyhledejte ve Vašem zařízení toto umístění:

C:\Users\VAŠE JMÉNO\AppData\Roaming\SingleCase desktop client\downloads\file_edit

Pozn.: Složka AppData je obvykle skryta - zobrazte si ji takto:

Uživatelé Maců budou hledat zde:
Users/VAŠE JMÉNO/Library/Application Support/SingleCase Desktop client/downloads\file_edit

Ve složce file_edit najdete vnořenou složku a v té ještě jednu (pokud jich uvidíte více, značí to, že jste ze stejného zařízení přistupovali k více kancelářím, resp. uživatelským účtům - v tom případě kontaktujte podporu nebo projděte složky a podsložky jednu po druhé). Na další nižší úrovni již naleznete složky nazvané dle ID dokumentu, které zjistíte na stránce s detailem dokumentu pohledem na konec adresního řádku prohlížeče, zde 9:

V těchto složkách už objevíte soubory, je však třeba vědět, který je ten pravý. Po dobu editace dokumentu je před název souboru přidána 12-číselná předpona, která představuje čas, kdy byl dokument otevřen pro úpravy, v tomto příkladu 2018-05-23 v 18:41:58:

Tento údaj vám pomůže identifikovat soubor, v němž jsou poslední úpravy. Pokud budete mít na různých místech dva či více se stejným názvem, řiďte se Datem změny.

Připravili jsme pro vás i pojistku, pokud by došlo k nepravděpodobné situaci, že SingleCase potvrdí nahrání nové verze dokumentu do spisu, ale vy jej tam přesto nevidíte - v takovém případě můžete dokument najít v koši Windows (předpokladem je, že máte zapnutou funkci “Vyhazování do koše” (tu zatím může aktivovat jen naše podpora).

Ruční nahrání dohledaného souboru

1. Otevřete v SingleCase spis, v němž se nachází příslušný dokument.

2. Poklepejte na něj, čímž se dostanete do detailu dokumentu, kde klikněte na ikonu sloužící k nahrání nové verze:

3. A potvrďte dotaz:

4. Vyhledejte v zařízení váš soubor a poklepejte na něj, nebo jej označte klepnutím a klikněte na Otevřít.

5. Soubor se nahraje do SingleCase a zde, v poli VERZE, je označen štítkem "Nahraný" (klikem na štítek jej můžete změnit):

Nahlášení potíží podpoře

Případně pokud zaznamenáte určitou odchylku od řádného fungování při otevírání, ukládání a verzování dokumentů bez zjevné příčiny, první, o co vás naše podpora požádá, bude poslání výpisu z protokolu událostí servisní aplikace:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu servisní aplikace v pravém dolním rohu obrazovky a zvolte Zobrazit okno s detaily:

Okno vypadá nějak takto:

2. Červeně podbarvené chybové hlášení lze označit a zkopírovat, např. do e-mailu. Snímek obrazovky nám také rozhodně nevadí.

Did this answer your question?