Otevřete-li dokument ze SingleCase, objeví se u něj symbol zámku:

Po řádném ukončení editace se dokument odemkne, avšak při mimořádných okolnostech (výpadek proudu či internetového spojení, selhání editoru..) pokyn k odemčení do SingleCase z vašeho počítače neprojde.

V takovém případě je zapotřebí provést odemčení ručně - kliknutím na ikonu "i" u dokumentu a následně na Odemknout ihned:

Poté můžete dokument opět otevřít a ujistit se, že obsahuje poslední změny, resp. že čas poslední úpravy odpovídá vašemu poslednímu uložení.

Pokud tomu tak není, klikněte na ikonu servisní aplikace (může být skryta za šipkou; u Maců se nachází v pravé části horní lišty a je šedivé barvy):

Nebyl-li přerušen její běh, naleznete v ní záznam o editovaném dokumentu, z něhož se lze snadno prokliknout do složky s jeho místní kopií:

Proběhl-li však restart či vypnutí počítače, záznam o editaci již nebude k dispozici. V takovém případě klikněte na Otevřít složku s neuloženými dokumenty nebo na ikonu Složky vedle Ozubeného kolečka.

Dohledání souboru s dokumentem

V otevřené složce uvidíte vnořenou složku a v té ještě jednu (pokud jich uvidíte více, značí to, že jste ze stejného zařízení přistupovali k více registracím, resp. k několika uživatelským účtům). Na další úrovni již naleznete složky nazvané dle ID dokumentu, jež zjistíte na stránce kde jste dokument odemykali pohledem na konec adresního řádku - zde 9:

Objevíte-li v příslušné složce více než jeden soubor, můžete se orientovat dle Data změny nebo dle 12-číselné předpony, která představuje čas, kdy byl dokument otevřen pro úpravy, v tomto příkladu 2018-05-23 v 18:41:58:

Ruční nahrání dohledaného souboru

Opět na stránce kde jste zjistili ID volte Nahrát novou verzi:

Poukažte na dohledaný soubor a přikažte jeho nahrání. V sekci VERZE bude následně označen štítkem Nahraný (klikem na štítek jej můžete změnit):

Did this answer your question?