Upravovali jste dokument, ale neuložili jste ho, respektive jste ho uložili špatně?

PŘÍČINA: Mohli jste například vypnout počítač, aniž byste uložili dokument, nebo mohl vypadnout proud či internetové spojení, mohl selhat editor... Tedy pokyn k odemčení do SingleCase z vašeho počítače neprošel a vy se bojíte, že jste přišli o provedené změny.

Tady je popis toho, jak se problém projevuje a jak to vyřešit.

1. Dokument nemůžete otevřít, i když na něm nikdo jiný nepracuje

Pokusíte-li se otevřít dokument ze SingleCase, objeví se u něj symbol zámku:

V takovém případě je zapotřebí provést odemčení ručně – v dokumentovém úložišti konkrétního spisu u svého dokumentu klikněte na detail dokumentu přes na ikonu "i" a následně na Odemknout ihned:

Poté můžete dokument opět otevřít a ujistit se, že obsahuje poslední změny, resp. že čas poslední úpravy odpovídá vašemu poslednímu uložení.

2. Dokument neobsahuje poslední změny, čas poslední úpravy neodpovídá vašemu poslednímu uložení

Nic není ztraceno. Klikněte na ikonu servisní aplikace SingleCase (modrý čtvereček, může být skrytý za šipkou; u Mac se nachází v pravé části horní lišty a je šedivé barvy).

Nebyl-li přerušen běh servisní aplikace SingleCase, naleznete ve složce záznam o editovaném dokumentu, z něhož se lze snadno prokliknout do složky s jeho místní kopií:

3. Mezi aktuálně editovanými dokumenty jste svou poslední verzi nenašli

To se stává, pokud mezitím proběhl restart či vypnutí počítače. Záznam o editaci již není k dispozici. V takovém případě klikněte na Otevřít složku s neuloženými dokumenty nebo na ikonu Složky vedle Ozubeného kolečka.

Jak ve složce s neuloženými dokumenty najít ten, co teď hledáte

V otevřené složce uvidíte vnořené složky, klikejte tak dlouho, dokud se neproklikáte k dokumentu.

Chcete-li trochu přesnější popis: dokument se nachází ve složce nazvané dle ID dokumentu, které zjistíte na stránce SingleCase, kde jste dokument před chvíli odemykali, a to pohledem na konec adresního řádku - zde 9:

Objevíte-li v příslušné složce více než jeden soubor, můžete se orientovat dle Data změny nebo dle 12-číselné předpony, která představuje čas, kdy byl dokument otevřen pro úpravy, v tomto příkladu 2018-05-23 v 18:41:58:

Ruční nahrání dohledaného souboru

Opět na stránce, kde jste zjistili ID, volte Nahrát novou verzi:

Poukažte na dohledaný soubor a přikažte jeho nahrání. V sekci VERZE bude následně označen štítkem Nahraný (klikem na štítek jej můžete změnit):

Did this answer your question?