1. Zapněte přístup pro méně bezpečné aplikace:
    https://myaccount.google.com/lesssecureapps
  2. Vypněte 2-faktorovou autentizaci:
    https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome
  3. Vypněte captcha:
    https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha

Nyní můžete začít posílat a přijímat emaily z Gmailu.

Pozn. k 1.
Je možné, že obdržíte hlášku "Toto nastavení spravuje administrátor Vaší domény":

Pokud jste jím Vy, navštivte administrátorskou konzoli na admin.gogle.com a v oddílu Zabezpečení, položka Méně bezpečné aplikace zvolte "Povolit uživatelům spravovat vlastní přístup k méně bezpečným aplikacím" a klikněte na "ULOŽIT".

Poté opakujte bod 1.

Did this answer your question?