Zasílání výpisů si nastavíte v internetovém bankovnictví ve službě "Informuj mě".

Návod pro NOVOU verzi internetového bankovnictví: 

1) V Nastavení v sekci Upozornění Informuj mě zvolíte možnost Nové upozornění.

2) Nastavení upozornění

Ve formuláři pro zadání nového upozornění zvolte následující nastavení: 

 • v části Informuj mě vyberte možnost o pohybu na účtu,

 • zvolte Účet, ke kterému mají být zprávy odesílány, 

 • volbou Směr pohybu nastavíte, o jakých platbách chcete být informováni (Příchozí),

 • zadejte Částku, od které chcete notifikace posílat (50 Kč). 

 • jako Způsob odeslání zvolte možnost E-mail

 • do pole Kontakt zadejte e-mailovou adresu:
  bankpayments@firma.app.singlecase.cz
  kde "firma" nahraďte názvem z vaší URL SingleCase. 

3) Požadované nastavení potvrďte tlačítkem Pokračovat a dále tlačítkem Potvrdit.

Návod pro STAROU verzi internetového bankovnictví: 

1) Nastavení kontaktu

Před samotným vytvořením požadavku na zasílání informací z bankovního účtu je potřeba mít v záložce Nastavení / Adresář uvedený kontakt, na který budou příslušné informace zasílány. Pokud u Raiffeisenbank takový kontakt prozatím nemáte, můžete si jej vytvořit tlačítkem Nová adresa.

2) Poté přejděte na záložku Informuj mě / O platbách. Otevře se přehled dosud přidaných požadavků na zasílání informací o platbách na účtu. 

3) Stisknutím tlačítka Nové nastavení si otevřete formulář pro zadání nového požadavku.

4 ) Na kartě pro zadání nového požadavku vyplňte následující údaje:

 • o jakých platbách chcete být informováni (příchozí) 

 • v kolonce Adresa vyberte kontakt, na který mají notifikační e-maily chodit:
  bankpayments@FIRMA.app.singlecase.cz
  ...kde "FIRMA" nahraďte řetězcem ze začátku internetové adresy, skrze kterou přistupujete k Vašemu SingleCase, tedy např.:
  bankpayments@cursus-honorum.app.singlecase.cz

 • Požadované nastavení potvrďte certifikačním kódem a stiskem tlačítka OK nastavení aktivujete.

5) Po potvrzení nastavení se dostanete zpět do přehledu existujících požadavků na zasílání informací o platbách.

Did this answer your question?